Voor Lichtkogel (Rijkswaterstaat) sprak ik met een van Nederlands grootste internetgoeroes: Steven Pemberton. Hij was erbij toen Nederland als eerste Europese land een internetaansluiting kreeg. Hij vertelt onder andere over een cruciale fout die in het huidige internet is geslopen:

“Het basisidee van het internet is dat het gedistribueerd is (verdeeld over meerdere computers, red.) en dat je overal bij je bestanden kunt. Ook het web is zodanig ontworpen dat je er niet alleen informatie mee kunt ophalen, maar ook kunt publiceren. Maar in de eerste succesvolle webbrowser, Mosaic, is dat weggelaten.”

Het resultaat is dat commerciële aanbieders zoals Facebook en Twitter in dat gat sprongen, met alle gevolgen van dien (privacy, desinformatie). Hoe staat het internet er nu voor en hoe kunnen we het verbeteren?

Lichtkogel, december 2020 (pdf)